Dệt May Việt Jean

 

Nhà Máy Sản Xuất: Xóm cầu, xã Phù Lỗ, Huyện Sóc Sơn, Thành Phố Hà Nội

 

Facebook